Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

 

Naposledy aktualizováno 13. července 2022
Datum účinnosti 13. července 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Workman s.r.o., Těšany č.p. 252, Česká republika 664 54, Czechia, email: jiri.petlak@work-man.cz, phone: 777687161 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( http://work-man.cz/ ). (dále jen „služba“). Přístupem nebo používáním stránek služby souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním informací o službě. Zveřejňování vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od zveřejnění revidovaných Zásad ve Službě a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Informace, které shromažďujeme:

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

  1. Jméno a příjmení
  2. E-mail

Jak vaše informace používáme:

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

  1. Marketing / propagace
  2. Podpora
  3. Cílená reklama
  4. Správa objednávek zákazníků

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Jak sdílíme vaše informace:

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže:

  1. Analytika

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit pro následující účely: (1) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (2) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání vašich informací:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let po ukončení účtu uživatele nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Vaše práva:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně právo získat kopii svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na adresu jiri.petlak@work-man.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Soubory cookie atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Zabezpečení:

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a používáme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Odkazy třetích stran a používání vašich informací:

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro stížnosti na adrese workman s.r.o., Kaštanová 121 Brno 620 00 Brno-Tuřany, e-mail: jiri.petlak@work-man.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktujte nás

10 + 2 =

Kancelář: Kaštanová 121 Brno 620 00 Brno-Tuřany

+420 777 687 161

jiri.petlak@work-man.cz